• Contact Us

    +985632255201-3

  • Contact Hours

    8 am to 5 pm

استخدام

شرکت سازه های فلزی طاق بیست به منظور حفظ پویایی و طی روند برنامه ریزی شده توسعه در زمینه های تولید و تکنولوژی همواره در زمینه های مختلف مدیریت، مهندسی، انفورماتیک و مهارتهای شغلی مرتبط، به دنبال استعدادها و نیروهای بالنده می باشد.

متقاضیان می توانند فرم درخواست استخدام و سوابق تحصیلی و حرفه ای خود را از اینجا ارسال نمایند. پس از بررسی ، شرکت با افراد واجد شرایط تماس خواهد گرفت.

تکمیل فرم استخدام