• تماس با ما

    05632255201-3

  • ساعات تماس

    8 صبح الی 5 عصر

فرم استخدام شرکت طاق بیست

نام:*
فقط از حروف و کاراکترها استفاده کنید.

نام خانوادگی:*
فقط از حروف و کاراکترها استفاده کنید.

تاریخ تولد:*
ورودی نامعتبر است

محل تولد:*
فقط از حروف و کاراکترها استفاده کنید.

ملیت:*
فقط از حروف و کاراکترها استفاده کنید.

جنسیت:*
ورودی نامعتبر است

تعداد فرزندان:
فقط از اعداد استفاده کنید.

وضعیت تأهل:*
ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه:
ورودی نامعتبر است

نشانی:*
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن:*
ورودی نامعتبر است

شماره موبایل:*
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی:
ورودی نامعتبر است

مدرک تحصیلی:*
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی:*
ورودی نامعتبر است

رزومه:*
ورودی نامعتبر است

و یا لینک رزومه:
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی:*
کد امنیتی:
  جدیدورودی نامعتبر است